Денси бюлетин
Количката е празна!
Количката е празна!
Денси - магазини за бяла и черна техника, домакински уреди и аксесоари

Контакти

Форма за запитване

Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни

Общи условия

за ползване на услугите на densi.bg

I. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между  ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ ООД, гр. София, бул. „Академик Стефан Младенов” № 90 -  дружество, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителя, наричан по-долу за  краткост КЛИЕНТ, на предоставяните от него услуги, наричани по-долу УСЛУГИТЕ.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация, съгласно Закон за електронната търговия и Закон за защита на потребителите:

Наименование: ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ ООД

Седалище и адрес на управление: гр. София 1700, бул. „Академик Стефан Младенов” 90

ЕИК 202488034, ИН по ЗДДС BG202488034

Данни за кореспонденция: гр. София 1700, бул. „Академик Стефан Младенов” 90, 

email: office@densi.bg , тел: +359 2 960 1200, факс +359 2 960 1207

Работно време за ползване на телефон за връзка от понеделник до петък: 9:00-17:00 часа.

ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и Закона за защита  на личните данни, притежаващо Удостоверение за Администратор на лични данни, издадено от Комисия за защита на личните данни.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ  densi.bg

Клиентът приема информацията в сайта densi.bg във вида, в който е, и декларира, че няма да предявява претенции за нанесени щети и пропуснати ползи в резултат от ползване на услугите на сайта densi.bg.

Клиентът приема информационната услуга по начина, по който се предоставя, и се съгласява с условията и начините на доставка на информация, стоки и услуги.

Евентуални смущения в мрежата, достъп до Интернет, технологични проблеми на техническото оборудване са отоворност на Клиента и ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ ООД, представено с densi.bg няма вина.

Клиентът се съгласява да предоставя вярна и точна информация в регистрационната форма, заявявайки желание за покупка от разстояние.

IV. СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Информацията, наречена Лични данни, е предоставена от КЛИЕНТА доброволно на ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ ООД в сайта densi.bg за обработка и съхранение от служител за обработка на лични данни и по електронен път.

С приемането на настоящите общи условия КЛИЕНТЪТ дава безсрочното си изрично и  безусловно съгласие до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ДОСТАВЧИКА и/или упълномощени от него трети лица: куриерски фирми, банки и др. за изпълнение на договор за продажба от разстояние, както за акции, промоции, маркетингови активности, набиране на персонал и др. незабранени от законодателството цели, организирани от ДОСТАВЧИКА.

Задължение на Клиента е да опазва конфиденциалността на представените в densi.bg потребителско име и парола. Всяка направена поръчка чрез онлайн магазин densi.bg ще бъде считана от страна на Денсис Мениджмънт ООД за редовна, ако при направата ѝ са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра, или от неовластено лице.

КЛИЕНТЪТ по всяко време може да изиска с писмено заявление предоставените от него лични данни да не бъдат използвани и съхранявани от ДОСТАВЧИКА като администратор на лични данни. 

ДОСТАВЧИКЪТ декларира изрично пред КЛИЕНТА, че предоставените от него лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни цели. 

ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да използва IP адресите и други лични данни на КЛИЕНТА за разкриване идентичността му в случай, че това е необходимо в изпълнение на законови процедури, установяващи наказуеми нарушения или при недобросъвестно злоумишлено ползване на сайта.

Администраторът има право да изтрие от базата данни всеки профил на КЛИЕНТ, който не е използван от създателя си повече от една година от създаването му.

V. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА

Цените на стоките в сайта са с включен данък добавена стойност (ДДС).

Технически характеристики, част от които са предоставени на английски език, не са преведени с цел да не се получи загуба или неточност на информация и в случаите, когато използваните термини и означения са с международно значение и употреба.

Препратки към други сайтове (линкове) са с цел информиране на клиента за евентуални връзки в дейностите. Те не са отговорност на densi.bg и ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ ООД.

Клиентът има право да заявява покупка на стока, избрана от сайта densi.bg. Начините на доставка и условията за плащане са такива, каквито са декларирани в сайта. Промяна в заявеното може да се извършва до момента на приключване на поръчката в сайта.

От момента на приключване на поръчката в сайта се счита, че е сключен договор за продажба от разстояние между Клиента и Доставчика, в който са в сила настоящите Общи условия и условията, с които Клиентът се е съгласил, следвайки инструкциите на сайта, правейки всеки следващ избор в менюто.

Доставчикът има право да избира по свое усмотрение изпълнител на куриерската услуга или да извършва услугата със собствен транспорт. Куриерските услуги се извършват преимуществено от Спиди. Доставка на стоки се приема само за територията на Република България. Цената на доставка се определя в зависимост от мястото на доставка и техническите параметри на избраната стока (тегло, обем). Клиентът получава информация за цената на доставка в процеса на попълване на контактната форма.

Всички промени в наличности на стоки или цени, настъпили след предаване на поръчката за изпълнение не се отразават в тази поръчка. densi.bg си запазва правото да прави промени в цените по всяко време без да дължи за това уведомление на Клиента, който е дал своята поръчка. В случай на технически неточности или грешки е възможен отказ от изпълнение на дадена поръчка. В случай на недостатъчна наличност Доставчикът има право да откаже изпълнение на поръчката.

Доставка на избраните стоки в заявеното количество и потвърдени цени се извършва при избор, направен от Клиента. Сроковете, посочени в сайта, могат да бъдат удължени при необходимост.

Срокът на изпълнение при заплащане с наложен платеж и/или пощенски запис започва да тече от датата на потвърждаване на поръчката за изпълнение. При избор на плащане по банков път срокът на изпълнение започва да се отчита от момента на заверяване на банковата сметка на ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ ООД с необходимата сума, считана като депозит до момента на приключване на сделката.

Удължаване на срока с 5 работни дни може да бъде извършено с уведомяване на клиента чрез email без да е необходимо изричното му съгласие. Удължаване на срока на доставка с повече от 5 работни дни се съгласува задължително с клиента.

Всички стоки, поръчани в сайта densi.bg, подлежат на гаранционно и следгаранционно обслужване, съгласно условията на предоставената гаранционна карта (ГК). Не подлежат на гаранционно обслужване стоки, които не са придружени от ГК, документ за извършена покупка, неправомерен опит за ремонт или въздействие, нарушаващо целостта или функционалността на стоката.

Заявявайки желание за покупка от разстояние, Клиентът се съгласява да предостави депозит за избраната стока и стойността на транспортната услуга. Депозитът се представя по избрания начин и определя сроковете на изпълнение на услугата. След изтичане на сроковете, предвидени в ЗЗП, Доставчикът автоматично приема предоставения депозит за заплащане на извършената услуга - продажба на стоки от разстояние.

VI. ПРАВО НА ОТКАЗ

Клиентът има право да се откаже от покупката от разстояние в срок от 14 дни от датата на получаване на стоката.

Правото на отказ, съгласно Закон за защита на потребителя, се отнася до покупки от физически лица. 

Не подлежат на връщане разопаковани уреди за красота и здраве от съображения, свързани с хигиената и здравето на хората. Не подлежат на връщане разопаковани консумативи.

Приемайки тези Общи условия,  Клиентът декларира, че е запознат с всички изисквания към Доставчика за сключване на Договор за продажба от разстояние.

Клиентът има право да върне стоката на Доставчика във вида, в който я е получил, с ненарушена оригинална опаковка, придружена от всички съпътстващи документи, включително инструкции, гаранционна карта, документ за покупка, без нарушени пломби, удостоверяващи целостта й. Единствено допустимо е нарушена транспортна опаковка.

Разходите за връщане на стоката на Доставчика са изцяло за сметка на клиента.

След приемане на отказа от покупка Доставчикът се задължава да възстанови получената сума в сроковете, предвидени в ЗЗП.

Цената на доставка не се възстановява при упражняване на правото за отказ от покупко-продажба от разстояние в рамките на 14 дни.

ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ ООД си запазва правото да променя някои от текстовете в настоящите Общи условия без да дължи за това уведомление на Клиента. Клиентът носи отговорност за това да бъде информиран при деклариране на заявка за покупка от разстояние за всички условия на договаряне.

Моля, проверете вашата пратка за цялост в присъствието на куриера или служител на Денсис Мениджмънт ООД.

Рекламации за нарушена цялост или щета по време на транспорт се установява в момента на предаване на стоката.

Не се приема претенция за транспортен дефект, ако не е установен в момента на приемане на стоката.

Приемайки настоящите общи условия, Клиентът декларира съгласието си с тях. 

 

 

Декларация за поверителност

1. „ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД може да събира/обработва Ваши лични данни в следните случаи:

 - когато като наш клиент, трябва да Ви издадем фактура, гаранционна карта или друг документ, да Ви изпратим поръчана от Вас стока, да Ви посети наш служител или друго;

- когато контактувате с нас/с наши служители, чрез публична информация за нас и/или чрез информацията за контакт с нас от уеб-сайта ни или интернет пространството;

- когато се регистрирате на нашия сайт – например за получаване на новини;

- когато заявите Ваш интерес да участвате в процедура за подбор на персонал по обява на „ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД и/или изпратите/предадете Ваше CV, мотивационно писмо, друго, или станете или сте били наш служител;

- когато попаднете в обхвата на видеокамера в сградата, в която са нашите офиси, магазини и  складове в: гр. София, бул. „Акад Стефан Младенов“ №90, ул. „Обелско шосе“ №20, гр. Велико Търново, ул. „Магистрална“ 30-47, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ №3  или в близост до тях;

- когато Вие сами ни предоставите Ваши лични данни или ни дадете съгласие да ги обработваме.

 

2. Защо „ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД може да обработва Ваши лични данни?

 „ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД може да обработва Ваши лични данни по различни причини в зависимост от взаимоотношение помежду ни и на базата на съответно приложими правни основания по законите за поверителност като: законни бизнес цели на   „ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, за сключване и/или за изпълнение на сключен с Вас договор, за спазване на правни задължения от страна на   „ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, както и с Ваше свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на Ваши данни. 

 Правни основания

 Дейности и интереси

. Законни бизнес цели  

. Стопанска дейност

. Сключване и/или изпълнение на договор  

. Законосъобразно възникване, осъществяване и прекратяване на търговски, трудови и граждански правоотношения;

. Гарантиране спазването на процедурите за здраве и безопасност  

. Спазване на правни задължения  

. Изпълнение на задължения по действащото трудово, гражданско, данъчно, осигурително и друго законодателство;

. Гарантиране на условия за безопасност и сигурност на своите служители и имущество;

. Предотвратяване и/или разследване на инциденти, нарушения и престъпни посегателства;  

. Получено Ваше съгласие  

. За регистриране на нашия сайт;

. За да отговорим на Ваше искане за упражняване на право  

 

3. Какви видове лични данни обработва   „ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД

  В зависимост от конкретната цел  „ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД може да обработва различни набори данни:

. Вашите имена, адрес, ЕГН (в случаите на сключване на лизингов договор)

. Данни за връзка с Вас (адрес, телефон, e-mail) – при кореспонденция, договор, друго

. Видео изображения – при попадане в обхват на видеокамера

 За наши служители по трудови/граждански договори:

. Физическа идентичност: име, паспортни данни, ЕГН, месторождение, адрес, телефон;

. Икономическа идентичност: размер на възнаграждение, банкова информация, ползване/ погасяване на кредити, издръжки, запори, други задължения;

. Социална идентичност: образование, квалификации, трудова история, професионален опит, семейно положение, деца;

. Здравна идентичност: текущо здраве, общи заболявания, хронични заболявания, диспансеризации, трудоустрояване, инвалидизация, бременност и раждания;

. Съдимост

 

4. За какви срокове се пазят/обработват Ваши лични данни?

Пазим лична информация за срокове, съобразени с конкретната бизнес цел или цели, за които е събрана и/или за срока, определен от закона. Критериите за определяне на срокове, които не са правно регламентирани, са в зависимост от:

. Целта на събиране на данни и изпълнението на тази цел.

. Основанието за събиране на данните (например в случай на дадено съгласие, което можете да оттеглите по всяко време).

Има случаи, в които по силата на приложими за нашите дейности законови разпоредби или вътрешни правила, сроковете могат да бъдат по–къси или по–дълги. Например:

. Лични данни в счетоводни документи – 10 години;

. Видеоизображения по Регистър „ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ“ се съхраняват за определен период от време в зависимост от броя дни в съответния месец.

. Личните данни по Регистър „ПЕРСОНАЛ“, се съхраняват в определени от закона различни задължителни срокове – от 3 до 50 години за различни видове документи.

 

5. Как можете да получите достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните?

За да заявите желание за достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните, молим да се свържете с нас чрез контактната форма на сайта https://densi.bg, на e-mail адрес: office@densi.bg или на нашия адрес: гр. София 1700, бул. „Акад. Стефан Младенов“ № 90.

 

6. Кой може да има достъп до Ваши лични данни?

Достъпите до обработвани лични данни са строго регламентирани от вътрешните правила на „ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД в зависимост от целите, за които се извършва обработването. Такива достъпи могат да имат:

. Самите субекти на лични данни – до своите данни;

. Оторизирани служители на „ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД на основата на принципа „need to know”, според определени роли и длъжностни задължения;

. Обработващи лични данни от името на ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ ООД или трети страни – напр. хостване на наш сайт, приложение за платежни услуги, приложение за имейл маркетингови услуги, друго;

. Лица, на които разкриване на данни е предписано в нормативен акт (като органи на МВР, съд, Прокуратура, НОИ, НАП и др.).

 Ние не продаваме и по никакъв начин не предоставяме лични данни на никого, извън горното.

 

7. Как можете да упражните правото за преносимост на обработвани от нас Ваши лични данни ?

Вие имате законово право, да получите личните данни, които Ви засягат и които се обработват от нас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор, при определени от закона условия. Можете да поискате това и от нас и ние ще го направим, ако е технически възможно.

 

8. Какви мерки за сигурност прилагаме за защита на личните данни

В пълно съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни, ние прилагаме строги организационни и технически мерки за сигурност, между които:

. криптиране на личните данни;

. мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване;

. мерки за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент;

. редовно изпитване и оценка на ефективността на мерките с оглед гарантиране сигурността на обработването.

Високо ниво на сигурност и надеждност изискваме и при подбора на наши оператори, както и трети лица.

 

9. Как можете да подадете жалба?

. За България компетентен орган е Комисията за защита на лични данни:

бул. „Цветан Лазаров“, № 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525;

e-mail: kzld@cpdp.bg Website: http://www.cpdp.bg/

 

10. Как можете да се свържете с нас по въпроси на поверителност на лични данни?

https://densi.bg , на e-mail адрес: office@densi.bg или на нашия адрес: София 1700, бул. “Акад. Стефан Младенов” № 90.

 

11. Кои сме ние и как да ни намерите?

 „ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, EИК 202488034

Седалище и адрес на управление: 1700 София; бул. “Акад. Стефан Младенов”, № 90 или https://densi.bg

Връзка с Денси

Централен офис
гр. София 1700, Студентски град
бул."Акад. Стефан Младенов" №90,
до Зимния дворец и НСА
Тел.:  02/ 9601 200 /  201 / 202 /  203
           02/ 4006 200
Факс: 02/ 9601 207Търговски център
Тел.:       02/ 9601 223
Лизинг: 02/ 9601 209
Е-mail: office@densi.bg

 

Регионален офис
Велико Търново
ул. "Магистрална" 47
 Тел.: 062/ 500-030 Офис

https://goo.gl/maps/rLiGjR4LU1FVTWFm9

 

ДЕНСИ  ХИТ Люлин 

https://goo.gl/maps/wxhfJ6LxjxQk1Hn69