Денси бюлетин
Количката е празна!
Количката е празна!
Денси - магазини за бяла и черна техника, домакински уреди и аксесоари

Общи условия

за ползване на услугите на densi.bg

 

I. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между  ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, гр. София, бул. „Академик Стефан Младенов” № 90 -  дружество, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителя, наричан по-долу за  краткост КЛИЕНТ, на предоставяните от него услуги, наричани по-долу УСЛУГИТЕ.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация, съгласно Закон за електронната търговия и Закон за защита на потребителите:

Наименование: ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Академик Стефан Младенов” 90

ЕИК 202488034, ИН по ЗДДС BG202488034

Данни за кореспонденция: гр. София 1700, бул. „Академик Стефан Младенов” 90, 

email: office@densi.bg , тел: +359 2 960 1200, факс +359 2 960 1207

Работно време за ползване на телефон за връзка от понеделник до петък: 9:00-17:00 часа.

ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България,

притежаващо Удостоверение за Администратор на лични данни, издадено от Комисия за защита на личните данни.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА ДЕНСИ-М ЕООД

Клиентът приема информацията в сайта densi.bg във вида, в който е, и декларира, че няма да предявява претенции за нанесени щети и пропуснати ползи в резултат от ползване на услугите на сайта densi.bg.

Клиентът приема информационната услуга по начина, по който се предоставя, и се съгласява с условията и начините на доставка на информация, стоки и услуги.

Евентуални смущения в мрежата, достъп до Интернет, технологични проблеми на техническото оборудване са отоворност на Клиента и ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, представено с densi.bg няма вина.

Клиентът се съгласява да предоставя вярна и точна информация в регистрационната форма, заявявайки желание за покупка от разстояние. Информацията, наречена Лични данни, е предоставена доброволно за обработка и съхранение от служител на ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД за обработка на лични данни и по електронен път.

Доставчикът заявява, че ще използва личните данни за целите на доставка на стоката, заявена от Клиента, ползвайки собствена транспортна дейност или куриерска услуга. Личните данни на Клиента могат да бъдат ракривани в изпълнение на законови процедури, установяващи наказуеми нарушения или при недобросъвестно злоумишлено ползване на сайта.

Цените на стоките в сайта са с включен данък добавена стойност (ДДС).

Технически характеристики, част от които са предоставени на английски език, не са преведени с цел да не се получи загуба или неточност на информация и в случаите, когато използваните термини и означения са с международно значение и употреба.

Препратки към други сайтове (линкове) са с цел информиране на клиента за евентуални връзки в дейностите. Те не са отговорност на densi.bg и ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД.

IV. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА

Клиентът има право да заявява покупка на стока, избрана от сайта densi.bg. Начините на доставка и условията за плащане са такива, каквито са декларирани в сайта. Промяна в заявеното може да се извършва до момента на приключване на поръчката в сайта.

От момента на приключване на поръчката в сайта се счита, че е сключен договор за продажба от разстояние между Клиента и Доставчика, в който са в сила настоящите Общи условия и условията, с които Клиентът се е съгласил, следвайки инструкциите на сайта, правейки всеки следващ избор в менюто.

Доставчикът има право да избира по свое усмотрение изпълнител на куриерската услуга или да извършва услугата със собствен транспорт. Куриерските услуги се извършват преимуществено от Спиди. Доставка на стоки се приема само за територията на Република България. Цената на доставка се определя в зависимост от мястото на доставка и техническите параметри на избраната стока (тегло, обем). Клиентът получава информация за цената на доставка в процеса на попълване на контактната форма.

Всички промени в наличности на стоки или цени, настъпили след предаване на поръчката за изпълнение не се отразават в тази поръчка. densi.bg си запазва правото да прави промени в цените по всяко време без да дължи за това уведомление на Клиента, който е дал своята поръчка. В случай на технически неточности или грешки е възможен отказ от изпълнение на дадена поръчка. В случай на недостатъчна наличност Доставчикът има право да откаже изпълнение на поръчката.

Доставка на избраните стоки в заявеното количество и потвърдени цени се извършва при избор, направен от Клиента. Сроковете, посочени в сайта, могат да бъдат удължени при необходимост.

Срокът на изпълнение при заплащане с наложен платеж започва да тече от датата на потвърждаване на поръчката за изпълнение. При избор на плащане по банков път срокът на изпълнение започва да се отчита от момента на заверяване на банковата сметка на ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД с необходимата сума, считана като депозит до момента на приключване на сделката.

Удължаване на срока с 5 работни дни може да бъде извършено с уведомяване на клиента чрез email без да е необходимо изричното му съгласие. Удължаване на срока на доставка с повече от 5 работни дни се съгласува задължително с клиента.

Всички стоки, поръчани в сайта densi.bg, подлежат на гаранционно и следгаранционно обслужване, съгласно условията на предоставената гаранционна карта (ГК). Не подлежат на гаранционно обслужване стоки, които не са придружени от ГК, документ за извършена покупка, неправомерен опит за ремонт или въздействие, нарушаващо целостта или функционалността на стоката.

Заявявайки желание за покупка от разстояние, Клиентът се съгласява да предостави депозит за избраната стока и стойността на транспортната услуга. Депозитът се представя по избрания начин и определя сроковете на изпълнение на услугата. След изтичане на сроковете, предвидени в ЗЗП, Доставчикът автоматично приема предоставения депозит за заплащане на извършената услуга - продажба на стоки от разстояние.

V. ПРАВО НА ОТКАЗ

Клиентът има право да се откаже от покупката в срок от 14 дни от датата на получаване на стоката. Не подлежат на връщане разопаковани уреди за красота и здраве от съображения, свързани с хигиената и здравето на хората. Не подлежат на връщане разопаковани консумативи. Приемайки тези Общи условия,  Клиентът декларира, че е запознат с всички изисквания към Доставчика за сключване на Договор за продажба от разстояние.

Клиентът има право да върне стоката на Доставчика във вида, в който я е получил, с ненарушена оригинална опаковка, придружена от всички съпътстващи документи, включително инструкции, гаранционна карта, документ за покупка, без нарушени пломби, удостоверяващи целостта й. Единствено допустимо е нарушена транспортна опаковка.

Разходите за връщане на стоката на Доставчика са изцяло за сметка на клиента.

След приемане на отказа от покупка Доставчикът се задължава да възстанови получената сума в сроковете, предвидени в ЗЗП.

ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД си запазва правото да променя някои от текстовете в настоящите Общи условия без да дължи за това уведомление на Клиента. Клиентът носи отговорност за това да бъде информиран при деклариране на заявка за покупка от разстояние за всички условия на договаряне.

Моля, проверете вашата пратка за цялост в присъствието на куриера или служител на Денсис Мениджмънт ЕООД.

Рекламации за нарушена цялост или щета по време на транспорт се установява в момента на предаване на стоката.

Не се приема претенция за транспортен дефект, ако не е установен в момента на приемане на стоката.


Приемайки настоящите общи условия, Клиентът декларира съгласието си с тях.