Право на отказ

Приложение № 6  

 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г.,в сила от 25.07.2014 г.)

 Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора)

 

 

До

ДЕНСИС МЕНИДЖМЪНТ ООД

гр. София 1700, бул. „Академик Стефан Младенов” 90

ЕИК 202488034, ИН по ЗДДС BG202488034

email: [email protected] , [email protected], тел: +359 2 960 1200, факс +359 2 960 1207

Работно време за ползване на телефон за връзка от понеделник до петък: 9:00-17:00 часа.

  

 

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас*  

договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Поръчка No.   …………………………

 

Поръчано на*/получено на*   …….........................…………………  /  ………....……………………………

 

Име на потребителя/ите …………………………………………………………………………………………

 

Адрес на потребителя/ите ………………………………………………………………………………………

 

 

Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата

 ------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

Упражняване правото на отказ се отнася само за клиенти физически лица, съгласно ЗЗП.