Snaige с 5 години гаранция

Хладилна техника SNAIGE с 5 години гаранция от 1.1.2024 до 31.12.2024 г.

Стандартният гаранционен срок на хладилна техника  Snaige е 24 месеца.  
За да използвате 5 години гаранция на закупена хладилна техника с марката SNAIGE, трябва да я регистрирате в срок от 30 дни от датата на покупката. Допълнителната гаранция се отнася за хладилна техника, закупена през периода на промоцията от  01.01.2024 г. до 31.12.2024 г.


Преди да пристъпите към регистрация, моля, проверете своята гаранционна карта за обслужващия сервиз.

 

  • БЪЛГАРИЯ СЕРВИЗ

Допълнителната гаранция от 3 години се отнася за хладилна техника, закупена през периода на промоцията от 1.1.2024 г. до 31.12.2024 г., регистрирана  в  срок от 30 дни от датата на покупката на интернет  адрес  

https://www2.bgs.bg/snaige/promoadd.php с бутон "Добави нов запис" или на тел. 0700 10 218

Срокът на допълнителната гаранция започва да тече от деня, следващ  деня, в който е изтекъл гаранционният срок  в гаранционната карта на закупения уред.

Право на допълнителна гаранция има само след задължително представяне в оригинал на: гаранционна карта, приложение за допълнителна гаранция, касова бележка/фактура, удостоверяващи покупка на продукта.

Моля, изискайте своето приложение за допълнителна гаранция от продавача.

Непредставянето, на който и да е от изброените документи  в оригинал, автоматично води до невъзможност за упражняване на правото на допълнителна гаранция.

При несъответствия, посоченото в касовата бележка/фактура има предимство пред гаранционната карта/ приложението.

Невалидността на гаранционната карта  автоматично води до  невалидност на допълнителната гаранция.

3 години допълнителна гаранция за закупена хладилна техника Snaige се отнася за моделите:

Фризер Snaige

F 22SM      F 27SM

Хладилник Snaige

C 140                          FR 240               R 130                  RF 32SM         RF 56SG

C 14SM                      FR 24SM            R 13SM                RF 34SM

C 29SM                      FR 275                RF 27SM             RF 36SM

C 31SM                      FR 27SM             RF 31SM             RF 39SM

   

  • СЕРВИЗ ТЕДАН                                                                                          

Допълнителната гаранция от 3 години се отнася за хладилна техника, закупена през периода на промоцията от  1.1.2024 г. до 31.12.2024 г., регистрирана  в  срок от  30 дни от датата на покупката на интернет адрес:

https://www.tedan.bg или се обадете на тел. 0883 710 510

3 години допълнителна гаранция за закупена хладилна техника Snaige се отнася за моделите:

Фризер Snaige

F 11SM-TT002E0                F 19SM-TT000E0

F 25SM-TT002E0                F 29SM-TT002E0

F 38SM-TT002E0

Хладилник Snaige

R 12SM-TT000E0               SRF40FB-P5CB2E0

FR 22SM-PT000E0              FR 22SM-PTMP0E0

FR 23SM-PT000E0              FR 23SM-PTMP0E0     

FR 31SM-PT000E0              FR 31SM-PTMP0E0

RF 23SM-PT002E0              RF 23SM-PTMP2E0

RF 26SM-PT002E0              RF 26SM-PTMP2E0

RF 29SM-PT002E0              RF 29SM-PTMP2E0

RF 59FM-TT002E0              RF 59FM-TTMP2E0

RF60FM-TT002F0

Въведете в браузъра интернет адрес: https://www.tedan.bg или се обадете на тел. 0883 710 510.

Бутон Регистрация на уред ще ви отведе до Регистрация на гаранционна карта.

Попълнете регистрационната форма с точните данни на закупения уред:

Snaige, модел и сериен номер (Serial No), изписани на табелката на самия уред, която може да се намира вътре в долния ляв ъгъл, отвън на корпуса на дясната или на задната страна на уреда.

 

Назад към всички новини